Prof. Dr. Sławomir Kamosiński


SK_DSC03747 ©Daniel Rutkowski Studio pod Łabędziem Bydgoszcz
Associated Member
University of Bydgoszcz

Extern profile

Sławomir Kamosiński, Dr habil., Professor at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Institute of Law and Economics, Chair of Economics. Studied history at the Adam Mickiewicz University. Doctorate in humanities in 1999, habilitation in 2008.

 • the history of industry and enterprises in Poland from 1918 to the present day;
 • industry in the period of People's Republic of Poland (branch and industry structure, factors favouring and blocking innovation in industry, working conditions)
 • restructuring and privatisation of state enterprises in Poland after 1989;
 • entrepreneurs and entrepreneurship in Poland after 1989 (heritage of the past vs. determinants of the development of entrepreneurship in Poland, entrepreneurs vs. challenges of the present);
 • the history of Polish brands to the present day;
 • business ethics, socially responsible business.

Monographs:

 • Mikroekonomiczny obraz przemysłu Polski Ludowej w latach 1950 – 1980 na przykładzie regionu kujawsko – pomorskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, ss. 358
 • Przemiany w strukturze przemysłu wielkopolskiego w latach 1919 – 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, ss. 271
 • Przedsiębiorstwa w przebudowie. Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw kujawsko-pomorskich w latach 1990-2004, Bydgoszcz 2015, ISBN 978-83-8018-043-7, ss. 317
 • Gmina Sadki. Dzieje i współczesność, Sadki 2018, ISBN 978-83-65820-23-5, ss. 320.

As Editor (since 2016):

 • 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, wnioski na przyszłość, pod red. Zbigniewa Bukowskiego i Sławomira Kamosińskiego, Bydgoszcz 2016, ISBN 978-83-8018-116-8, ss. 470;
 • Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość, pod red. S. Kamosińskiego i J. Laskowskiej, Bydgoszcz 2017, ISBN 978-83-8018-157-1, ss.326;
 • O marce. Kontekst historyczny i kulturowy, pod red. S. Kamosińskiego i R. Pacanowskiej, Poznań 2018, ISBN 978-83-65663-41-2, ss. 284.

Selected Journal Articles:

 • Zarządzanie zespołem w czasie zmiany własnościowej przedsiębiorstwa. Ujęcie retrospektywne, „Marketing i Rynek” 2016, nr 3, ISSN 1231-7853, s. 315-325;
 • Praca jako obowiązek a praca jako źródło satysfakcji. Studium historyczne roli i znaczenia pracy w dziejach Polski (po 1945 roku), „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2016, tom 19, nr 2, s. 63-79, ISSN 1899-2226;
 • Bezpieczeństwo państwa w expose polskich premierów od Tadeusza Mazowieckiego do Beaty Szydło, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2016, nr 1 (1), ISSN 2543-8379, s. 94-118;
 • The Role of Local Government in Supporting Ownership Transformation at Enterprises in Poland after 1990, [w:] PROCEEDINGS 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM, ISF 2017, European Scientific Institute, ESI (publishing) 2017, ISBN 978-608-4642-55-8, s. 270-280, on-line: http://eujournal.org/files/journals/1/books/7th.ISF.Oxford.pdf;
 • Employee Companies as a from of dissemination of owership within the period of state enterprises privatization in Poland since 1990, „Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques” 2017, nr 54, s. 59- 69, on-line: http://cis01.central.ucv.ro/revistadestiintepolitice/numarul54_2017.php